Free cookie consent management tool by TermsFeed ProTrade – Chráníme Vaše hodnoty

Obchodní podmínky

Vážení zákazníci,
abychom Vám co nejvíce usnadnili nákup v našem internetovém obchodě, přinášíme Vám zde nejdůležitější pravidla a několik rad jak postupovat v případě problémů. Přejeme Vám však spokojený nákup.

Všeobecné obchodní podmínky

Reklamační řád

Doprava zboží

Způsob platby

Co dělat, když ...

Všeobecné obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje produktů společností ProTrade, s.r.o. (dále jen „prodávající“) a jejími obchodními partnery (dále jen „kupující“)

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Není-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.)

Prodávající
ProTrade, s.r.o.,
se sídlem Na Konečné 50/2, 142 00 Praha 4, IČ 64583031 je společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 41114, zabývající se prodejem produktů bezpečnosti, identifikace, spotřebního materiálu do tiskáren, reklamních a kancelářských potřeb a zakázkovou výrobou v oblasti PVC, polypropylenu a papíru jak dalším prodejcům tak i koncovým uživatelům.

Kupující
Koncový uživatel
– při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky,včetně telefonního čísla, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

Agentury - při zahájení obchodních vztahů předkládá prodávajícímu doklady o svém podnikatelském oprávnění a o své právní subjektivitě (výpis z obchodního rejstříku, kopii živnostenského listu, Registraci k DPH) a je povinen tyto údaje průběžně aktualizovat.

Individuální smlouva s kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

II. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

III. Otevírací doba

Obchod na adrese Na Konečné 50/2, Praha 4: Pondělí-Pátek: 8:00 – 16:30hod.
Objednávky přes internetový obchod na adrese www.protrade.cz: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu

IV. Ceníky

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen i v průběhu týdne bez předchozího upozornění. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny.

V. Cenové kategorie

Všechny ceny jsou smluvní. Zařazení do cenové kategorie provádí prodávající na základě bodu I. těchto VOP.

Ceny jsou vždy uvedeny bez DPH, pokud není v ceníku nebo e-shopu uvedeno jinak.

VI. Objednávání

Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu předem potvrdí telefonicky / e-mailem cenu a termín dodání. Tuto cenu je prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám. Pokud kupující s takovouto změnou nesouhlasí, objednávku nepotvrdí, pak tato objednávka není realizována.

Objednávat je možno následujícími způsoby:
• prostřednictvím elektronického obchodu na www.protrade.cz (dále jen „e-shop“)
• elektronickou poštou na adrese obchod@protrade.cz
• osobně
• faxem
• telefonicky

Prodávající doporučuje kupujícímu provádět objednávky přes elektronický obchod nebo písemnou formou (e-mail, fax) a uvést následující údaje:
• obchodní jméno a sídlo kupujícího
• IČ a DIČ, je-li registrován jako plátce DPH
• kód a název zboží dle ceníku
• jednotkovou cenu
• způsob odebrání a dopravy
• dodací adresu
• podpis osoby oprávněné objednávat zboží
• všechny další údaje, které kupující považuje za důležité
Přijaté objednávky jsou závazné a lze zrušit pouze objednávky na standardní skladové zboží. U zakázkového zboží objednávky zrušit nelze.

Není-li kupující již schopen zboží vrátit v původním stavu anebo jeho hodnota byla již snížena (došlo k částečnému spotřebování či opotřebování zboží), je kupující povinen chybějící hodnotu podle ustanovení § 458 odst. 1 obč.zák. nahradit v penězích – v praxi se tak děje formou započtení na prodávajícím vracenou kupní cenu, která je tudíž spotřebiteli vyplacena ve snížené hodnotě.

VII. Odstoupení od smlouvy

platí pouze pro koncové spotřebitele (neplatí pro obchodní partnery s podepsanou dealerskou – obchodní smlouvou)

Odstoupení od smlouvy v případě, že kupující odebral zboží jiným způsobem než osobně v provozovně prodávajícího (bylo mu doručeno přepravní službou).

V souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží v případě, že zboží objednal jinak než osobně a bylo mu doručeno libovolnou přepravní službou. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutno splnit níže uvedené podmínky:

a) Odeslat dopis (nejlépe e-mailem na adresu obchod@protrade.cz ) s textem: „Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo faktury) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo:…………………...". Datum a podpis.

b) Zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženou kopií výše uvedeného dopisu.

c) Zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího, musí být v původním nepoškozeném obalu, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s kopií dokladu o koupi. Neposílejte zboží na dobírku - nebude převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.

d) Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na I) dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího, II) na dodávku zboží upraveného na přání kupujícího či na zboží objednané speciálně a výslovně na jeho přání a které nebylo v době objednávky skladem, III) na dodávku spotřebního zboží (jako např. jednorázové plomby, obálky, spotřební materiál, refill kity a jiné zboží, u kterého použitím je spotřebována část jeho hodnoty a nelze jej vrátit do původního stavu před koupí.

e) Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet a to nejpozději do 30 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.

f) V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

VIII. Informace o produktech

Informace o produktech v e-shopu prodávajícího mají pouze ilustrační charakter a v detailech se mohou lišit od dodávaného zboží.

IX. Platební podmínky

• platba v hotovosti při nákupu
• platba předem bankovním převodem
• platba přes internetové rozhraní Raiffeisenbank
• na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce)
• platba na fakturu se splatností (dle individuální dohody s kupujícím)
• platba na proformafakturu (dle individuální dohody s kupujícím)
Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

X. Dodací podmínky

• osobní odběr: zboží může převzít pouze osoba k tomu pověřená (oprávněná) majitelem firmy nebo statutárním orgánem společnosti. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem.
• zasílání přepravní službou: zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou. Cena přepravy se řídí dle ceníku přepravce, aktuálního v den objednávky.
• zasílání kurýrem (po Praze): cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky.
• dovoz vozidlem prodejce: po dohodě se zákazníkem

Veškeré standardní zboží, inzerované na eshopu (které není výrobou na zakázku) je skladem

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu protrade@protrade.cz. Kupující poškozenou nebo neúplnou zásilku v žádném případě od dopravce nepřevezme. Pokud je kupujícím převzetí zásilky stvrzeno podpisem v dokladech dopravce, na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození dodávky není žádný nárok.

XI. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího.

XII. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2015

Reklamační řád

Tento reklamační řád je platný od 1.1.2015.

Všeobecná ustanovení

Reklamační řád popisuje běžnou obchodní spolupráci mezi kupujícím a společností ProTrade, s.r.o. (dále jen prodávající). Kupující převzetím zboží od prodávajícího souhlasí s níže uvedeným reklamačním řádem. V případě, že zboží není odebráno osobně, rozumí se převzetím zboží okamžik jeho předání prvnímu přepravci.

Tento reklamační řád je k dispozici v sídle prodávajícího nebo jako dokument na www.protrade.cz

Jako doklad o záruce (záruční list) vystavuje firma ProTrade, s.r.o. ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (faktura, nebo prodejka sloužící jako záruční list)

Délka záruky

Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na záručním listě (faktuře, prodejce). Zákonná záruční doba je obecně 24 měsíců, v případě, že je kupující-podnikatel, potom činí záruční doba 12 měsíců. V rámci zákonné záruční lhůty se reklamace řídí Občanským zákoníkem č.89/2012 Sb. §2113-2115 s přihlédnutím k tomuto reklamačnímu řádu.

Záruční podmínky

Kupující je povinen zajistit prohlídku zboží co nejdříve po jeho dodání a je povinen všechny takto zjištěné vady oznámit do druhého dne prodávajícímu. Jestliže tak neučiní, může uplatnit nároky z vad zjištěných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době předání zboží. Při pozdější reklamaci bude vada považována za mechanické poškození způsobené kupujícím a reklamace bude automaticky zamítnuta.

Kupující má právo uplatnit záruku pouze na zboží, které vykazuje vadu, vztahuje se na něj záruční lhůta a bylo zakoupeno od ProTrade, s.r.o.

Místem pro uplatnění reklamace je ProTrade, s.r.o., Na Konečné 50/2, 142 00 Praha 4 - Písnice.

Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou - na vlastní náklady - na adresu provozovny. Balík musí být označen viditelně “REKLAMACE” a obsahovat: Reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel.číslo.). Zboží, které bude zasláno na náklady prodávajícího nebude přijato! Zpáteční cestu (po vyřízení oprávněné reklamace) hradí prodávající.

Prodávající neodpovídá za vady, na které byl kupující v době uzavírání smlouvy upozorněn.

Kupující je povinen doložit platnost záruky předložením nákupního dokladu, pokud bylo v minulosti zboží reklamováno, musí též doložit doklad o reklamaci. Na zboží a na nákupním dokladu (reklamačním protokolu) musí být stejné vydané sériové číslo, jako na výrobku (pokud výrobek sériové číslo má).

Záruka se nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, záruka se také nevztahuje na poškození zboží nadměrným mechanickým opotřebením.

Záruka se nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

Záruka se nevztahuje na zboží s porušenými ochrannými pečetěmi, informativními nálepkami, sériovými čísly atd.

Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá:

a) mechanickým poškozením zboží,
b) používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy kancelářskému prostředí,
c) neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
d) zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,
e) provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,
f) zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.),
g) zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.

Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady, vady vzniklé při výrobě, montáži nebo instalaci zboží, provedené pracovníky prodávajícího.

Způsob vyřízení reklamace

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, bude zboží opraveno, nebo vyměněno za nové. Prodávající je oprávněn vadné zboží kupujícímu vyměnit za zboží se stejnými, nebo podobnými užitnými vlastnostmi od stejného, nebo jiného výrobce. Pokud není výměna, ani oprava možná a povaha vady nebrání obvyklému užívání, může se prodávající s kupujícím dohodnout na přiměřené slevě z ceny zboží. (V případě slevy nelze později tuto vadu reklamovat). V případě nemožnosti vyřízení reklamace žádnou z uvedených možností, bude kupujícímu vystaven dobropis.

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, prodávající vadné zboží vymění za zboží se stejnými, nebo podobnými užitnými vlastnostmi od stejného, nebo jiného výrobce, nebo vystaví dobropis.

Stejný způsob vyřízení nastane v případě 3 stejných opakovaných vad na zboží.

Reklamace zboží prodávající vyřizuje bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30 dní od data uplatnění reklamace kupujícím.

Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace. Pokud byla reklamace vyřízena výměnou, je další případná reklamace považována za první reklamaci zboží.

(Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po přijetí do dne vyřízení reklamace. Nikoliv do vyzvednutí zákazníkem!)

Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího. Pokud se z jakéhokoliv důvodu stane, že SMS nebo e-mail neobdržíte v zákonné měsíční lhůtě, můžete se automaticky dostavit na naše servisní oddělení, kde bude Vaše reklamace vyřízena a připravena k vyzvednutí.

Případné spotřebitelské spory je možno řešit mimosoudně a to přes Českou obchodní inspekci (ČOI), www.coi.cz

 

Doprava zboží

Existuje několik možností jak po nákupu převzít své zboží. Vyberte si tu, která je Vám nejbližší.
Způsob odběru nebo přepravy si zvolíte před odesláním objednávky.

Osobně

Vyzvednout ve skladu na adrese ProTrade, s.r.o., Na Konečné 50/2, 142 00 Praha 4 - Písnice), a to v pracovní době Po-Pá 8:00 - 16:30

Kurýrem

Doporučujeme, pokud jste z Prahy. Šetříme tím Váš čas - vyhnete se pražské dopravě. Objednávky přijaté do 12:00 Vám budou dodány ještě týž den a to do 5hod. od potvrzení obchodníkem.

Cena je 250,- za zásilku kdekoliv po Praze do 5 hodin od potvrzení objednávky. Po zadání zakázky do systému budete obratem kontaktování obchodníkem, který Vám objednávku potvrdí a upřesní dodací údaje atd. Uvádějte proto kontaktní telefon, na kterém budete skutečně k zastižení, jinak nebude zásilka odeslána. V případě dobírky je dopravné kurýrem účtováno dvkrát (jedná se o podmínky kurýrní služby)

Pozor! Tato cena platí pouze pro Prahu (neplatí pro Prahu - východ, západ apod.)

Není v našich silách určit přesný čas doručení, proto doporučujeme, abyste jako dodací adresu udali tu, kde v rozmezí 5 hodin od objednání bude mít kdo zásilku převzít a uhradit.

Pozor - budete požádání o osobní identifikaci při přebírání bezhotovostních zásilek. Kurýr může počkat maximálně 10min. Děkujeme za pochopení.

dopravné za 1 zásilku při platbě předem 250,- Kč bez DPH
dopravné za 1 zásilku při platbě při dodání (dobírka) 500,- Kč bez DPH
Cena dopravného je účtována dle platného ceníku. Způsob odběru nebo přepravy si zvolíte před odesláním objednávky.

Zásilkovou společností

Zásilková služba dopravuje zboží do 24 hodin po celé ČR. Zboží Vám bude doručeno následující pracovní den po potvrzení objednávky (toto potvrzení Vám přijde na email, uvedený při registraci), bude-li objednávka obsahovat pouze položky, které jsou skladem a bude-li nám tato objednávka doručena do 11:00 hod. Zboží je doručováno v pracovní dny, 8:00-18:00, přesný výběr hodiny dodání není bohužel možný.

Poštovné a balné je účtováno dle platných ceníků přepravních společností GLS a Zásilkovna

Způsoby platby

Dobírka

1. Při výběru druhu platby vyberte Dobírka
2. Při výběru dopravy vyberte GLS, Zásilkovna nebo Kurýr (kurýr pouze pro Prahu)
4. Klikněte Odeslat objednávku

Platba bude Vámi uskutečněna V HOTOVOSTI (případně platební kartou) při předávání zboží

V hotovosti

1. Při výběru druhu platby vyberte V hotovosti
2. Při výběru dopravy vyberte Osobní odběr
3. Klikněte Odeslat objednávku
4. Pak očekáváme Vaší návštěvu v naší prodejně - Na Konečné 50/2, 142 00 Praha 4 - Písnice

Záloha - převodem z účtu

1. Při výběru druhu platby vyberte Záloha - převodem z účtu
2. Při výběru dopravy vyberte z možností Osobní odběr, GLS, Zásilkovna nebo Kurýr
3. Klikněte Odeslat objednávku
4. Vygeneruje se:
Číslo našeho účtu
Variabilní symbol
Konstatní symbol
Částka k úhradě
5. Po připsání fakturované částky na náš účet je zboží expedováno dle Vašeho výběru dopravy, jestliže není předem
dohodnuto jinak (např. fakturace se splatností)

Co dělat když ...

Něco není v pořádku a vy nevíte jak honem problém vyřešit?

… dodávka zboží nesouhlasí s nákupním dokladem

Kontaktujte nás prosím na emailu obchod@protrade.cz, uveďte číslo objednávky, přebývající nebo chybějící zboží, své jméno a přímý kontakt na Vás, do 60 minut Vás budeme kontaktovat. Pokud by se tak nestalo, volejte 261 912 427

… je dodávka mechanicky poškozena nebo nekompletní

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem ProTrade, příp. poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky.

Pokud neúplnou nebo poškozenou zásilku převezmete a zjistíte závadu až po odjezdu řidiče, neprodleně oznamte podrobnosti e-mailem na adresu obchod@protrade.cz (uvádějte číslo balíku, číslo objednávky, co konkrétně není v pořádku a v neposlední řadě také kontakt přímo na sebe). Dopravce s Vámi přijede sepsat škodní protokol a rozbité zboží si vyzvedne. Tento protokol do 24 hodin zašlete faxem (261 912 430) nebo mailem (obchod@protrade.cz) a my Vám zašleme nové zboží. Po uplynutí 3 dnů od převzetí zásilky není žádným způsobem možné reklamaci uplatnit.

… jste si vyzvedli zboží osobně a přesto jste doma zjistili, že je mechanicky poškozené

Abychom mohli tuto reklamaci uznat a dát Vám nový kus, je bezpodmínečně nutné písemně oznámit tuto skutečnost na obchod@protrade.cz a to maximálně další pracovní den po převzetí. Pak nás navštivte a my Vám po kontrole zboží vyměníme. Na pozdější reklamace nemůže být bohužel brán zřetel.

… je-li zboží vadné a vy jej potřebujete reklamovat

Prvním krokem k úspěšné a rychle vyřízené reklamaci je zaslání mailu, který obsahuje číslo objednávky a popis závady zboží. Pak stačí zboží přinést nebo poslat na adresu naší provozovny v Písnici. ProTrade,s.r.o., Na Konečné 50/2, 142 00 Praha 4

Pokud budete Vaše zboží zasílat poštou či přepravní společností, musí být na balíku zřetelně vyznačeno číslo balíku, číslo objednávky, pod kterým je zboží (vadné) evidováno. Vyřízené reklamace Vám budou vráceny stejným způsobem, jakým byly do reklamace předány.

O průběhu celé reklamace budete informováni maily, které Vás upozorní na to, že Vaše reklamace byla námi přijata do systému, že byla vyřízena, že Vám byla odeslána či že si ji máte možnost vyzvednout v naší pracovní době v provozovně v Písnici. ProTrade,s.r.o., Na Konečné 50/2, 142 00 Praha 4

Nastavení cookies